• CNY
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.17   -2.54%
 •  
  OKB
  ¥41.57   +4.66%
 •  
  INT
  ¥0.14   -0.07%
 •  
  IET
  ¥0.52   +0.02%
 •  
  ¥2.15   -0.08%
 •  
  RPC
  ¥0.64   +2.48%
 •  
  ¥6.57   +0.63%
 •  
  NLF
  ¥0.17   +0%
 •  
  HT
  ¥28.06   +2.96%
 •  
  ¥16.91   -0.25%
 •  
  ¥3.28   +0.37%
 •  
  CT
  ¥0.17   -0.52%
 •  
  BCH
  ¥1950.5   -3.29%
 •  
  DCC
  ¥3760.76   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥119934.94   +1.47%
 •  
  ETH
  ¥3341.65   +0.15%
 •  
  ¥2.33   -1.39%
 •  
  PFT
  ¥3.1   -2.57%
 •  
  LTC
  ¥450   +0%
 •  
  REP
  ¥106.37   -1.5%
 •  
  PPT
  ¥4.2   +0.06%
 •  
  OMG
  ¥29.96   +8.82%
 •  
  ¥0.33   -0.27%
 •  
  INT
  ¥0.02   +0%
 •  
  IET
  ¥0.08   -0.5%
 •  
  HT
  ¥4.01   +1.23%
 •  
  MYD
  ¥0.03   -1.15%
 •  
  RPC
  ¥0.1   +2.65%
 •  
  OKB
  ¥5.15   +1.19%
 •  
  NLF
  ¥0.03   +0%
 •  
  ¥2.59   -0.38%
 •  
  BCH
  ¥265.1   +3.35%
 •  
  CT
  ¥0.03   -0.76%
 •  
  DCC
  ¥575.15   +0.01%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.5   -0.16%
 •  
  BTC
  ¥17008.02   +3.04%
 •  
  ETH
  ¥511.06   +3.05%
 •  
  ¥0.34   -2.85%
 •  
  PFT
  ¥0.47   -3.68%
 •  
  LTC
  ¥68.96   +4.55%
 •  
  REP
  ¥16.27   -1.09%
 •  
  PPT
  ¥0.64   +0%
 •  
  OMG
  ¥3.56   -0.02%
Coinyee > 最新资讯 > 行业资讯
美联储副主席:美联储仍处于调查数字美元可行性的早期阶段

  周四在众议院金融服务委员会的听证会上,美联储监管副主席Randal Quarles称,美联储对数字货币的立场仍处于形成阶段。Quarles表示,美联储对CBDC的可能性一直很感兴趣,但是今年在全球范围内兴起了政府支持的支付系统,促使美联储进一步研究有可能的美国支付系统。Quarles认为,现在说这是美国需要实施的解决方案还为时过早。美联储正在权衡利弊,已经有了试点项目。这仍处于初期阶段。Quarles称自己不会说美联储已经改变立场并相信这是美国所需要的。

   文章转载来源:金色财经;原作者保留相关权利;如有错误请反馈。
   版权声明:文章不构成投资建议,观点不代表币易立场,我们尊重版权,如有疑问请联系我们。
   币易Coinyee友情提醒:投资需谨慎

  分享: 

最新推荐

活动>更多

常见问题 >更多