• CNY
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.1   -5.34%
 •  
  OKB
  ¥46.62   +2.79%
 •  
  INT
  ¥0.11   +0%
 •  
  IET
  ¥0.32   +3.31%
 •  
  ¥1.63   +0.1%
 •  
  RPC
  ¥0.29   +0.28%
 •  
  ¥6.62   -1.16%
 •  
  NLF
  ¥0.12   +0.66%
 •  
  HT
  ¥32.81   -2.33%
 •  
  ¥17.11   +12.1%
 •  
  ¥3.2   +1.52%
 •  
  CT
  ¥0.21   -0.1%
 •  
  BCH
  ¥3318.84   +6.88%
 •  
  DCC
  ¥3753.78   -0.01%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥236771.87   +4%
 •  
  ETH
  ¥7829.27   +0%
 •  
  ¥2.03   +0.66%
 •  
  PFT
  ¥2.36   -3.27%
 •  
  LTC
  ¥915.17   -1.25%
 •  
  REP
  ¥126.58   -8.61%
 •  
  PPT
  ¥4.93   -10.42%
 •  
  OMG
  ¥23.57   +1.02%
 •  
  ¥0.25   +0.48%
 •  
  INT
  ¥0.02   -0.59%
 •  
  IET
  ¥0.05   +0.98%
 •  
  HT
  ¥5.24   -0.06%
 •  
  MYD
  ¥0.02   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.04   -4.29%
 •  
  OKB
  ¥6.28   -0.57%
 •  
  NLF
  ¥0.02   +3.91%
 •  
  ¥2.51   +1.65%
 •  
  BCH
  ¥480.59   +0.39%
 •  
  CT
  ¥0.03   +0%
 •  
  DCC
  ¥565.51   +0.21%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.48   +1.56%
 •  
  BTC
  ¥35758.57   +0.3%
 •  
  ETH
  ¥1199.52   +0%
 •  
  ¥0.31   -0.86%
 •  
  PFT
  ¥0.35   -5.07%
 •  
  LTC
  ¥143.41   +1.32%
 •  
  REP
  ¥21.07   +11.08%
 •  
  PPT
  ¥0.8   +6.47%
 •  
  OMG
  ¥3.67   -0.84%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产充币

  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产--交易账户页面,点击【BTC(比特币)--充币】(以BTC为例);

  2、【复制充币地址】粘贴到个人钱包或其他交易所的提币地址进行充币;或者在个人钱包或其他交易所的提币地址中扫描自己的二维码获取地址进行充币。

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多