• CNY
 • USDT
 •  
  IET
  ¥1.27   -0.14%
 •  
  INT
  ¥0.12   -3.31%
 •  
  MYD
  ¥0.18   -1.35%
 •  
  NLF
  ¥0.16   -0.06%
 •  
  OKB
  ¥143.98   +0.32%
 •  
  ¥6.8   -0.02%
 •  
  RPC
  ¥0.93   +0.57%
 •  
  ¥2.42   +0%
 •  
  HT
  ¥152.24   +9.38%
 •  
  ¥3.22   +0.52%
 •  
  ¥4431.57   +0.59%
 •  
  ¥13.05   +1.28%
 •  
  CT
  ¥0.42   -0.02%
 •  
  DCC
  ¥3788.88   +0.85%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥399802.67   -0.51%
 •  
  ETH
  ¥14227.36   +0.57%
 •  
  ¥3.25   +1.69%
 •  
  PFT
  ¥3.51   -0.7%
 •  
  LTC
  ¥1706.81   -1.32%
 •  
  REP
  ¥293.64   +1.67%
 •  
  PPT
  ¥30.5   +5.23%
 •  
  OMG
  ¥60.12   -0.08%
 •  
  ¥0.36   -0.06%
 •  
  IET
  ¥0.19   -0.16%
 •  
  INT
  ¥0.02   +1.12%
 •  
  NLF
  ¥0.02   -0.43%
 •  
  MYD
  ¥0.03   +0.74%
 •  
  OKB
  ¥22.22   +4.39%
 •  
  RPC
  ¥0.14   +0.73%
 •  
  HT
  ¥20.62   +6.48%
 •  
  ¥0.5   +3.81%
 •  
  ¥683.12   -0.28%
 •  
  BTC
  ¥59998.92   +0.43%
 •  
  ¥1.9   +0.13%
 •  
  CT
  ¥0.06   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥559.67   +0.92%
 •  
  ETH
  ¥2145.25   -0.21%
 •  
  ¥0.46   +2.25%
 •  
  PFT
  ¥0.53   +1.39%
 •  
  LTC
  ¥250.63   -0.59%
 •  
  REP
  ¥44.89   +8.25%
 •  
  PPT
  ¥4.53   +9.17%
 •  
  OMG
  ¥9.53   -1.65%
Coinyee > 帮助中心 > 账户设置
资金密码

  资金密码

  1、如何设置资金密码?

  “设置--安全设置”中设置资金密码,用于提币或人民币转出验证。

  2、如何修改资金密码?

  “设置--安全设置”中修改资金密码,修改后24小时不可提币或提现。

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多