• CNY
 • USDT
 •  
  IET
  ¥0.73   +2.28%
 •  
  INT
  ¥0.16   +2.78%
 •  
  MYD
  ¥0.19   +2.2%
 •  
  NLF
  ¥0.16   -0.18%
 •  
  OKB
  ¥106.22   -2.02%
 •  
  ¥6.65   +0.34%
 •  
  RPC
  ¥0.71   +6.34%
 •  
  ¥2.47   -1.26%
 •  
  HT
  ¥113.45   +2.85%
 •  
  ¥3.34   -0.49%
 •  
  BCH
  ¥3505.16   -1.25%
 •  
  ¥13.05   +1.98%
 •  
  CT
  ¥0.45   -0.02%
 •  
  DCC
  ¥3803.91   -0.35%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥332513.41   +3.71%
 •  
  ETH
  ¥10601.38   -1.91%
 •  
  ¥3.15   -1.11%
 •  
  PFT
  ¥3.55   +0.89%
 •  
  LTC
  ¥1143.21   -0.45%
 •  
  REP
  ¥206.01   +4.01%
 •  
  PPT
  ¥20.15   -7.47%
 •  
  OMG
  ¥34.66   +0.13%
 •  
  ¥0.37   -1.99%
 •  
  IET
  ¥0.11   -0.09%
 •  
  INT
  ¥0.02   +1.29%
 •  
  NLF
  ¥0.02   -0.41%
 •  
  MYD
  ¥0.03   -6.83%
 •  
  OKB
  ¥17.45   +1.68%
 •  
  RPC
  ¥0.11   +2.86%
 •  
  HT
  ¥15.62   +2.26%
 •  
  ¥0.52   +2.86%
 •  
  BCH
  ¥515.77   +0.68%
 •  
  BTC
  ¥49568.45   +0%
 •  
  ¥1.95   +0.48%
 •  
  CT
  ¥0.07   +0%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥563.46   -1.25%
 •  
  ETH
  ¥1726.43   +4.3%
 •  
  ¥0.48   -1.92%
 •  
  PFT
  ¥0.53   +1.24%
 •  
  LTC
  ¥188.96   +0.91%
 •  
  REP
  ¥32.77   +11.04%
 •  
  PPT
  ¥2.93   -12.71%
 •  
  OMG
  ¥5.08   +1.11%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产提币

  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产--交易账户页面,点击【BTC(比特币)--提币】;  2、提到站外其它平台选择【普通提币】输入相关页面信息,确定【申请提币】即可,提币须知见页面下方


  3、转给平台内其他用户选择【站内提币】输入相关页面信息,确定【申请提币】即可,提币须知见页面下方。


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多