• CNY
 • USDT
 •  
  IET
  ¥1.28   +0.11%
 •  
  INT
  ¥0.12   -1.13%
 •  
  MYD
  ¥0.18   -0.16%
 •  
  NLF
  ¥0.16   +0.76%
 •  
  OKB
  ¥146.89   +2.35%
 •  
  ¥6.71   -1.4%
 •  
  RPC
  ¥0.94   +1.11%
 •  
  ¥2.42   +0.01%
 •  
  HT
  ¥155.07   +11.42%
 •  
  ¥3.39   +5.74%
 •  
  ¥4325.74   -1.81%
 •  
  ¥12.86   -0.15%
 •  
  CT
  ¥0.42   -0.07%
 •  
  DCC
  ¥3757.7   +0.02%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥404868.01   +0.75%
 •  
  ETH
  ¥14457.37   +2.2%
 •  
  ¥3.17   -0.52%
 •  
  PFT
  ¥3.62   +2.27%
 •  
  LTC
  ¥1755.72   +1.51%
 •  
  REP
  ¥289.21   +0.13%
 •  
  PPT
  ¥30   +3.51%
 •  
  OMG
  ¥60.54   +0.64%
 •  
  ¥0.36   +0.03%
 •  
  IET
  ¥0.19   +0.11%
 •  
  INT
  ¥0.02   +1.69%
 •  
  NLF
  ¥0.02   -0.43%
 •  
  MYD
  ¥0.03   +1.48%
 •  
  OKB
  ¥21.94   +3.08%
 •  
  RPC
  ¥0.14   +0.8%
 •  
  HT
  ¥20.31   +4.91%
 •  
  ¥0.51   +5.67%
 •  
  ¥678.34   -0.97%
 •  
  BTC
  ¥59767.07   +0.04%
 •  
  ¥1.91   +0.69%
 •  
  CT
  ¥0.06   -0.16%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥554.42   -0.02%
 •  
  ETH
  ¥2135.75   -0.65%
 •  
  ¥0.47   +2.97%
 •  
  PFT
  ¥0.52   -1.07%
 •  
  LTC
  ¥248.3   -1.52%
 •  
  REP
  ¥44.03   +6.17%
 •  
  PPT
  ¥4.44   +7.04%
 •  
  OMG
  ¥9.51   -1.87%
Coinyee > 帮助中心 > 交易指南
如何下单卖出

  1、登录账号后,点击底部导航栏“行情”,进入行情页面;

  2、选择你需要交易的币种,如BTC/CNY,点击进入交易页面,选择“卖出”,输入卖出价格和数量,确认卖出即可;

  3、点击“当前委托”,即可看到刚才委托的订单;若需取消订单,可点击【撤单】。


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多