• CNY
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.1   -6.94%
 •  
  OKB
  ¥45.22   -0.28%
 •  
  INT
  ¥0.11   -0.27%
 •  
  IET
  ¥0.34   +6.71%
 •  
  ¥1.62   -0.34%
 •  
  RPC
  ¥0.3   +4.66%
 •  
  ¥6.64   -0.88%
 •  
  NLF
  ¥0.12   +0.66%
 •  
  HT
  ¥33.41   -0.53%
 •  
  ¥17.84   +16.86%
 •  
  ¥3.18   +0.65%
 •  
  CT
  ¥0.2   -1.7%
 •  
  BCH
  ¥2966.72   -4.46%
 •  
  DCC
  ¥3753.77   -0.01%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥237215.07   +4.19%
 •  
  ETH
  ¥7829.27   +0%
 •  
  ¥2.02   +0.33%
 •  
  PFT
  ¥2.49   +1.88%
 •  
  LTC
  ¥897.64   -3.14%
 •  
  REP
  ¥135.16   -2.42%
 •  
  PPT
  ¥5.58   +1.43%
 •  
  OMG
  ¥24.27   +4.01%
 •  
  ¥0.25   +0.48%
 •  
  INT
  ¥0.02   -0.59%
 •  
  IET
  ¥0.05   +5.28%
 •  
  HT
  ¥5.3   +1.03%
 •  
  MYD
  ¥0.02   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.05   -2.58%
 •  
  OKB
  ¥6.3   -0.27%
 •  
  NLF
  ¥0.02   +2.79%
 •  
  ¥2.75   +11.43%
 •  
  BCH
  ¥481.91   +0.66%
 •  
  CT
  ¥0.03   +0.33%
 •  
  DCC
  ¥565.52   +0.22%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.47   -0.23%
 •  
  BTC
  ¥35951.54   +0.84%
 •  
  ETH
  ¥1199.52   +0%
 •  
  ¥0.31   -0.67%
 •  
  PFT
  ¥0.37   -0.05%
 •  
  LTC
  ¥143.35   +1.27%
 •  
  REP
  ¥19.87   +4.76%
 •  
  PPT
  ¥0.78   +3.04%
 •  
  OMG
  ¥3.7   -0.15%
Coinyee > 帮助中心 > 交易指南
如何下单卖出

  1、登录账号后,点击底部导航栏“行情”,进入行情页面;

  2、选择你需要交易的币种,如BTC/CNY,点击进入交易页面,选择“卖出”,输入卖出价格和数量,确认卖出即可;

  3、点击“当前委托”,即可看到刚才委托的订单;若需取消订单,可点击【撤单】。


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多