• CNY
 • USDT
 •  
  MYD
  ¥0.1   -0.1%
 •  
  OKB
  ¥47.28   +1.2%
 •  
  INT
  ¥0.12   -1.22%
 •  
  IET
  ¥0.32   +0.78%
 •  
  ¥1.68   -0.02%
 •  
  RPC
  ¥0.22   -11.47%
 •  
  ¥6.54   -0.44%
 •  
  NLF
  ¥0.12   +0.08%
 •  
  HT
  ¥36.88   +1.96%
 •  
  ¥12.75   -3.1%
 •  
  ¥3.21   +6.1%
 •  
  CT
  ¥0.2   +0.54%
 •  
  BCH
  ¥2888.43   +2.23%
 •  
  DCC
  ¥3753.55   +-0%
 •  
  ¥0   -3.33%
 •  
  BTC
  ¥203905.15   +0.18%
 •  
  ETH
  ¥8097.81   -2.2%
 •  
  ¥2.03   -1.26%
 •  
  PFT
  ¥2.31   +0.27%
 •  
  LTC
  ¥855.39   +0.33%
 •  
  REP
  ¥134.45   -1.67%
 •  
  PPT
  ¥6.1   +30.96%
 •  
  OMG
  ¥25.51   -2.01%
 •  
  ¥0.26   -0.15%
 •  
  INT
  ¥0.02   +3.91%
 •  
  IET
  ¥0.05   +0%
 •  
  HT
  ¥5.55   +0.31%
 •  
  MYD
  ¥0.02   +0%
 •  
  RPC
  ¥0.03   -11.76%
 •  
  OKB
  ¥5.38   -4.11%
 •  
  NLF
  ¥0.02   +0.55%
 •  
  ¥2.02   -7.26%
 •  
  BCH
  ¥391.98   -7.54%
 •  
  CT
  ¥0.03   +5.12%
 •  
  DCC
  ¥568.77   +3.41%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  ¥0.47   +3.69%
 •  
  BTC
  ¥36400   +14.1%
 •  
  ETH
  ¥1252.17   -2.28%
 •  
  ¥0.31   -1.86%
 •  
  PFT
  ¥0.35   +3.29%
 •  
  LTC
  ¥126.04   -4.5%
 •  
  REP
  ¥20.8   +2.2%
 •  
  PPT
  ¥0.9   +17.63%
 •  
  OMG
  ¥3.25   -3.28%
Coinyee > 帮助中心 > 币种简介
比特币(BTC)介绍

  BTC概念:比特币(英语:BitCoin,缩写:BTC,)的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出,并于2009年1月3日正式诞生,是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。BTC发行与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,大概每十分钟发行一次。比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。


  BTC特征去中心化:比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证 。
  全世界流通:比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币。
  专属所有权:操控比特币需要私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了用户自己之外无人可以获取。
  低交易费用:可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。
  无隐藏成本:作为由A到B的支付手段,比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。
  跨平台挖掘:用户可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。


  BTC总量:2100万

  区块时间:10分钟

  发布日期:2009/01/09

  核心算法:SHA-256

  减半时间:4年

  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多