• CNY
 • USDT
 •  
  IET
  ¥2.05   -4.15%
 •  
  INT
  ¥0.11   -0.87%
 •  
  MYD
  ¥0.13   +0.67%
 •  
  NLF
  ¥0.15   +0.07%
 •  
  OKB
  ¥83.28   +1.68%
 •  
  ¥6.51   -0.55%
 •  
  RPC
  ¥0.86   -0.45%
 •  
  ¥2.34   +0.69%
 •  
  HT
  ¥120.46   +13.27%
 •  
  ¥3.06   +0.78%
 •  
  ¥3755.03   +7.51%
 •  
  ¥8.12   +0.06%
 •  
  CT
  ¥0.34   +0.77%
 •  
  DCC
  ¥3742.52   -0.03%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥248076.47   +1.53%
 •  
  ETH
  ¥15582.74   +2.71%
 •  
  ¥2.38   +3.06%
 •  
  PFT
  ¥2.57   -1.26%
 •  
  LTC
  ¥1170.19   -1.52%
 •  
  REP
  ¥150.86   +25.5%
 •  
  PPT
  ¥11.55   -6.28%
 •  
  OMG
  ¥30.4   -2.06%
 •  
  ¥0.37   +2.8%
 •  
  IET
  ¥0.33   -0.42%
 •  
  INT
  ¥0.02   -1.13%
 •  
  NLF
  ¥0.02   +0%
 •  
  MYD
  ¥0.02   +0%
 •  
  OKB
  ¥14.04   +5.32%
 •  
  RPC
  ¥0.13   +2.12%
 •  
  HT
  ¥13.86   +6.03%
 •  
  ¥0.47   +1.93%
 •  
  ¥615.74   +7.81%
 •  
  BTC
  ¥39583.2   +9.66%
 •  
  ¥1.25   -0.18%
 •  
  CT
  ¥0.05   +0.77%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥575.37   +0.4%
 •  
  ETH
  ¥2502.49   +6.58%
 •  
  ¥0.38   -3.86%
 •  
  PFT
  ¥0.39   -3.87%
 •  
  LTC
  ¥169.69   +5.9%
 •  
  REP
  ¥19.68   +8.4%
 •  
  PPT
  ¥1.82   +9.5%
 •  
  OMG
  ¥5.08   +12.22%
Coinyee > 帮助中心 > 币种简介
MyDelivery(MYD)

  项目简介
  MyDeliveryMYD)是一个区块链外卖平台,基于区块链的去中心化结构、不可篡改和数字时间戳概念,应用于外卖溯源,信息上链,对每一笔订单信息进行追溯,保证数据的真实可靠,解决外卖消费者、餐饮店、送餐企业以及平台之间的信任问题。平台将支持用户可消费订餐、自主开店、成为骑手、招商加盟等多种选择,用户也可获得优惠券、红包、返佣、Token奖励等。

  发行总量:100,000,000MYD

  初始流通:20,000,000MYD


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多