• CNY
 • USDT
 •  
  IET
  ¥2.5   +0.37%
 •  
  INT
  ¥0.13   -8.73%
 •  
  MYD
  ¥0.15   -0.13%
 •  
  NLF
  ¥0.15   -0.8%
 •  
  OKB
  ¥206.63   -3.76%
 •  
  ¥6.69   -0.76%
 •  
  RPC
  ¥0.9   -0.99%
 •  
  ¥2.87   +5.04%
 •  
  HT
  ¥181.81   +1.01%
 •  
  ¥3.32   -4.28%
 •  
  ¥9026.84   -1.63%
 •  
  ¥10.73   +2.16%
 •  
  CT
  ¥0.49   +0.47%
 •  
  DCC
  ¥3770.77   +0.34%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  BTC
  ¥376109.83   +1.25%
 •  
  ETH
  ¥25173.9   -4.27%
 •  
  ¥2.84   +4.82%
 •  
  PFT
  ¥3.17   +11.95%
 •  
  LTC
  ¥2170.01   -7.21%
 •  
  REP
  ¥301.11   +2.03%
 •  
  PPT
  ¥33.59   +1.79%
 •  
  OMG
  ¥74.08   -3.36%
 •  
  ¥0.44   +0.9%
 •  
  IET
  ¥0.38   +0.29%
 •  
  INT
  ¥0.02   +4.98%
 •  
  NLF
  ¥0.02   +1.82%
 •  
  MYD
  ¥0.02   -15.55%
 •  
  OKB
  ¥32.41   +4.08%
 •  
  RPC
  ¥0.13   -2.77%
 •  
  HT
  ¥27.44   +1.22%
 •  
  ¥0.5   +0.81%
 •  
  ¥1380.4   +3.06%
 •  
  BTC
  ¥58111.87   +1.33%
 •  
  ¥1.61   +1.08%
 •  
  CT
  ¥0.07   +0.55%
 •  
  ¥0   +0%
 •  
  DCC
  ¥566.4   +1.9%
 •  
  ETH
  ¥3889.77   -0.21%
 •  
  ¥0.44   +3.47%
 •  
  PFT
  ¥0.43   -2.61%
 •  
  LTC
  ¥387.36   +5.41%
 •  
  REP
  ¥46.94   +0.88%
 •  
  PPT
  ¥5.14   +2.98%
 •  
  OMG
  ¥11.49   +0%
Coinyee > 帮助中心 > 资产管理
如何数字资产提币

  1、登录账号后,点击底部导航栏“资产”,进入资产--交易账户页面,点击【BTC(比特币)--提币】;  2、提到站外其它平台选择【普通提币】输入相关页面信息,确定【申请提币】即可,提币须知见页面下方


  3、转给平台内其他用户选择【站内提币】输入相关页面信息,确定【申请提币】即可,提币须知见页面下方。


  请问此解决方案是否对您有帮助?            

最新推荐

活动>更多

常见问题>更多